3.A
ZŠ Odry Pohořská

Aktuality

3.10.2018

Sběr papíru

22. - 26.10. 2018 

Podrobné informace ohledně sběru papíru najdete na webu školy - viz odkaz níže.Literární výchova

Děti už postupně nosí vyplněné čtenářské listy s údaji o přečtené knize. Prázdný čtenářský list dostali všichni žáci. Pokud je potřeba, dám dětem ČL pro další referát (nelze mi zde na stránky vložit dokument).

LV - 6 knih za rok - termíny odevzdání čtenářských listů za 1. pololetí:

1. do 19.10.2018

2. do 5.12.2018

3. do 25.1.2018


26.9.2018

Ve čtvrtek 27.9.2018 půjdeme 3. vyučovací hodinu běhat (500 m) na školní hřiště. Dejte dětem sportovní oblečení a obuv. Děkuji, Malá

Plánované akce

13.9. - Vitamínový den - v rámci vyučování, praktické ukázky lisování čerstvých ovocných a zeleninových šťáv za studena, příprava pyré z čerstvého ovoce a jejich ochutnávka (akce z projektu Ovoce do škol).

19.9. - Zájezd do Divadla loutek Ostrava - představení Čtyřlístek zasahuje (cena 110 Kč)

Vítám všechny své žáčky v novém školním roce 2018/2019!

Co plánujeme první školní týden:

3. září  - Nezapomeňte si vzít do školy přezůvky. Čeká na vás překvapení - nové šatní skříňky. Ve                třídě každý žák dostane svůj klíč.

             - Do batůžku si kromě svačiny přibalte i pouzdro.

            -  Oběd mají žáci (ti co chodili do ŠJ loni) automaticky nahlášený již na pondělí (kdo nechce                obědvat, je potřeba ho odhlásit). Konec vyučování kolem 11:15 hod.

4. září - Děti jdou v rámci vyučování na dopravní hřiště (poplatek 30 Kč). Info dostanete v pondělí                na lístečku. S sebou: sportovní oblečení, cyklistickou přilbu, batůžek se svačinou,                            pouzdro. Konec vyučování v 12:25 hod.

5. září - Dostanete učebnice a pracovní sešity. Budeme ještě vzpomínat na prázdniny - doneste si              foto, leták, pohlednici nebo nakreslený obrázek s vašimi prázdninovými zážitky. Budeme                se už řídit podle rozvrhu hodin. Konec - v 12:25 hod.

6. září - Výuka podle rozvrhu hodin - konec v 12:25 hod.

           - První TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE - začátek v 15:00 hod.

7. září - PLAVECKÝ VÝCVIK - opět v Hranicích (v rámci Tv - ve 3. ročníku je opět povinný, výuku i                dopravu žáci neplatí). Konec vyučování v 11:30 hod.